Συνάντηση συντονιστικού

Συνάντηση συντονιστικού Μυτιλήνης
Πέμπτη 4/06/09 20.00 στο Μπίνειο