1η Συνάντηση Συντονιστικού

Παρασκευή 27-03-09, ώρα 20:00 στο Μπίνειο
1η συνάντηση Συντονιστικού Noborder Λεσβος 2009